• KONKURS

Amelia Świsłowska

Regulamin konkursu z dnia 8.01.2017

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 0 Flares ×

KONKURS!

Zadanie konkursowe: W kilku zdaniach opisz, która z zasad Zdrowego Odżywiania (wg. IŻŻ) jest dla Ciebie najważniejsza i dlaczego. Wyłonione zostaną trzy najciekawsze odpowiedzi.

Nagrodą za pierwsze miejsce jest Darmowa Wizyta w Poradni Lubczyk wraz z Indywidualnym Jadłospisem Tygodniowym i Konsultacją o wartości 200zł! Drugie i trzecie miejsce to vouchery na Darmową Pierwszą Wizytę w Poradni o wartości 90zł.

Odpowiedzi proszę nadsyłać pod adres e-mail: amelia@poradnialubczyk.pl. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebook’owym Fanpage’u Poradni Lubczyk.

Konkurs trwa do 18 stycznia!

REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia
2. Organizatorem Konkursu jest Amelia Świsłowska za pośrednictwem Poradnia Dietetyczna Lubczyk
3. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez jego rozstrzygania

5. W Konkursie mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, które w terminie do 18 stycznia wypełnią zadanie konkursowe. Odpowiedź na zadanie konkursowe należy wysłać na adres e-mail: amelia@poradnialubczyk.pl
6. Każdy Uczestnik może wysłać jedną odpowiedź na zadanie konkursowe
7. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych (imię i nazwisko) przez Organizatora Konkursu na FunPage’u Poradni Dietetycznej Lubczyk (www.facebook.com/poradnialubczyk)

8. Uczestnik wyraża swoją zgodę na publicznie ogłoszenie wyników
9. Czas trwania Konkursu: Konkurs trwa od dnia 08.01.2017r. do dnia 18.01.2017r
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 19.01 2017r na FunPage’u Poradni Dietetycznej Lubczyk (www.facebook.com/poradnialubczyk)

11. Wyłonienie Zwycięzcy odbędzie poprzez wybranie najciekawszej odpowiedzi. Oceny kreatywnych odpowiedzi na zadane pytanie dokonuje Organizator
12. Nagrodami w Konkursie są odpowiednio:

I MIEJSCE – Darmowa Wizyta w Poradni Dietetycznej Lubczyk wraz z Indywidualnym Jadłospisem Tygodniowym i Konsultacją o wartości 200zł

II i III MIEJSCE- Darmowa Pierwsza Wizyta w Poradni Dietetycznej Lubczyk o wartości 90zł

13. Organizator poinformuje Zwycięzcę o wygranej drogą mailową
14. Zwycięzca musi zgłosić się po odbiór wygranej w ciągu 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników Konkursu
15. Zwycięscy mogą odebrać nagrody (po uprzedniej konsultacji terminu) w punktach:

Poradnia Dietetyczna Lubczyk, ul. Gdańska 42, 83-330 Żukowo

Punkt Konsultacyjny Poradni Dietetycznej, ul. Poczty Gdańskiej 3, 80-321 Gdańsk-Oliwa (lokal KROLM)

16. Zwycięzca może zrzec się nagrody lub przekazać ją innej osobie. Nagroda nie może zostać wymieniona na pieniądze lub inne dobra/usługi
17. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin wiadomości e-mail na adres: amelia@poradnialubczyk.pl z danymi osobowymi takimi jak:
imię i nazwisko
numer telefony
adres korespondencyjny

18. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 17 i/lub przekroczenie czasu odpowiedzi i/lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę prawa do nagrody
19. Dane Osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania

http://www.lowcakonkursow.pl/